teeth being drilled

Korijenski Kanali

Liječenje korijenskog kanala ili zubna apikotomija (kirurgija korijena zuba) uobičajeni su postupci koji se koriste za spašavanje i popravljanje teško oštećenog ili inficiranog zuba. Saznajte više o korijenskim kanalima i što možete očekivati.