sleepy teeth in mouth

Anestezija

Za određene postupke vaš stomatolog može preporučiti dentalnu anesteziju ili sedaciju. Razgovarajte o svojim mogućnostima, uključujući sve nedoumice kao što je korištenje zubne anestezije tijekom trudnoće.