Yun-Po Zhang, PhD, DDS (hons), MBA

 

 

Yun-Po Zhang

dr. sc., dr. med. dent., MBA
Viši znanstveni suradnik

Dr. Yun-Po Zhang je viši znanstveni suradnik (potpredsjednički rang) u Colgate-Palmoliveu. Preuzeo je primarnu odgovornost za programe kliničkog dentalnog istraživanja na polju globalnog oralnog zdravlja. Imenovan je savjetnikom Entrepreneurial Sounding Board Programa na Ekonomskom fakultetu sveučilišta Columbia i izvanrednim profesorom na institutu Forsyth, povezanog sa sveučilištem Harvard. Dr. Zhang vlasnik je tri američka patenta za prevenciju karijesa, doprinio je objavljivanju triju knjiga, autor je više od 180 publikacija u međunarodnim znanstvenim časopisima. Pozivan je kao govornik na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima, a na nekima je bio i glavni gost. Bio je član uredničkog odbora časopisa Journal of Dental Research, AADR-ova stipendijskog odbora i komisije za nagradu IADR Awards. Trenutno je AADA-ov vijećnik u združenom Publikacijskom odboru AADR-a i IADR-a. Dr. Zhang je dobitnik brojnih nagrada u svojoj karijeri. Imenovan je počasnim članom ADA-a, suradnik je AADR-a i dobitnik nagrade Outstanding 50 Asian Americans in Business Azijsko-američkog centra za poslovni razvoj u New Yorku. Dr. Zhang ima doktorat iz fizikalne kemije sa sveučilišta Northeastern, a postdoktorski studij je odradio na Stomatološkom fakultetu Forsytha/Harvarda, gdje je bio i profesor. Usto ima i diplomu MBA s fakulteta Wharton u sklopu Sveučilišta u Pennsylvaniji, a na medicinskom fakultetu Dalian u Kini završio je dentalnu kirurgiju cum laude. Ima i certifikat s Authentic Leadership Programa Ekonomskog fakulteta na Harvardu.