Maria Ryan, Vice President and Chief Dental Officer

 

 

Maria Ryan

dr. stom., dr. sc.
Dopredsjednica i glavna direktorica dentalne medicine

Dr. sc. stom. Maria Emanuel Ryan dopredsjednica je i glavna direktorica dentalne medicine u tvrci Colgate- Palmolive, gdje je zadužena za nadzor i vođenje dentalnih i dermalnih kliničkih organizacija, upravljanje bazama znanja, znanstvenu komunikaciju i tima za bio-rješenja Dr. Ryan je prethodno obnašala funkciju profesorice i pročelnice Odsjeka za oralnu biologiju i patologiju na sveučilištu Stony Brook, gdje je aktivno sudjelovala u podučavanju, kliničkoj praksi i istraživačkom radu. Usto je i bivša predsjednica Američkog udruženja za dentalno istraživanje (AADR). Dr. Ryan je primila brojne nagrade, uključujući NIH National Research Service Awards i Physician Scientist Award. Dobila je i nagradu New Dentist Leadership Award Društva dentalne medicine savezne države New York, te nagradu za postignuća u radu Američke udruge stomatologa. Dr. Ryan je prva dobitnica nagrade Victress Healh Award, koju je dobila u Berlinu 2010. za svoja edukacijska i istraživačka dostignuća u području ženskog zdravlja. Dr. Ryan je istaknuta alumna Stomatološkog fakulteta sveučilišta Stony Brook, te stipendistica programa Hedwig van Ameringen Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM) za žene pri Medicinskom fakultetu sveučilišta Drexel. Dr. Ryan je međunarodno priznata predavačica i autorica koja je nastupila u brojnim emisijama, diskutirajući ulogu stomatoloških profesionalaca u pružanju optimalne sveobuhvatne zdravstvene skrbi.