Joseph Steele PhD

 

 

Joseph Steele

dr. sc.
Znanstvenik istraživač

Dr. Joseph Steele je znanstvenik istraživač na Odjelu fizikalnih znanosti za rano istraživanje Kao član Grupe za biomaterijale i istraživanje napredne isporuke, usredotočen je na uporabu novih materijala i načina isporuke radi poboljšanja saniranja oralnih problema. Joeova pozadina u obradi materijala, isporuci lijekova i regenerativnoj medicini otvara nove perspektive u fizikalnom istraživanju u Colgateu. Joseph je prvostupanjsku i magistarsku diplomu iz kemijskog inženjeringa stekao na kanadskom Queen's Universityju, a doktorat iz inženjeringa materijala na Imperial Collegeu u Londonu. Prije nego što je 2018. počeo raditi u Colgateu, Joseph je odradio postdoktorski staž radeći na materijalima za 3D printanje i bio-plotanje u Centru za biomaterijale u New Jerseyu, te je pomogao u osnutku Odjela za istraživanje biomaterijala i regenerativne medicine na Karolinska Institutu u Švedskoj. Joseph je doprinio više od 20 recenziranih znanstvenih članaka na polju obrade materijala. Kako bi proslavio svoj doktorat 2015., u svom je rodnom gradu pokrenuo dodjelu godišnje stipendije u svrhu bolje edukacije u znanostima, tehnologiji i matematici.