Jim Masters, PhD

 

 

Jim Masters

dr. sc.
Globalni direktor Tehnologije ranog istraživanja u polju bioloških znanosti na području oralne njege.

Dr. Jim Masters trenutno je vodeći stručnjak u ranom istraživanju na polju bioloških znanosti s područja oralne njege. On i njegov tim odgovorni su za osnovne inovacijske programe usmjerene na mekano tkivo, fizikalne i površinske znanosti te svojim istraživanjima upotpunjuju Colgate-Palmoliveov globalni poslovni portfelje za oralnu njegu. Jim ima više od 25 godina iskustva i aktivno je vodio istraživačke timove u područjima oralne i osobne njege. Fokus njegova istraživanja odnedavno je usmjeren na fiziologiju kože i znojenja, istraživanje kožnih mikrobioma, oralne mikrobiologije i interakcija bakterija i domaćina, s ciljem tretiranja bolesti u ranoj fazi radi boljeg oralnog zdravlja. Autor je nekoliko poglavlja knjiga i objavio je mnogo recenziranih radova u uglednim, međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, ima 55 patenata u SAD-u i bio je dugogodišnji član Savjetodavne skupine za oralnu higijenu američkog ogranka Međunarodne organizacije za standardizaciju. Jim je svoju prvostupničku diplomu iz kemije stekao na sveučilištu Scranton, a doktorat iz anorganske/polimerske kemije na Sveučilištu u Pennsylvaniji.